Gửi tin nhắn

Chào mừng trường đại học hóa chất Bắc Kinh đến thăm

January 3, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Chào mừng trường đại học hóa chất Bắc Kinh đến thăm

Chào mừng trường đại học Hóa chất Bắc Kinh đến thăm nhà máy của chúng tôi để Thảo luận về sự hợp tác của công nghệ IRD sử dụng trong PLA, PBAT.Làm khô PLA.PBAT đến 30-70ppm trong 30 phút.

 

tin tức mới nhất của công ty về Chào mừng trường đại học hóa chất Bắc Kinh đến thăm  0

 

tin tức mới nhất của công ty về Chào mừng trường đại học hóa chất Bắc Kinh đến thăm  1

 

tin tức mới nhất của công ty về Chào mừng trường đại học hóa chất Bắc Kinh đến thăm  2

 

tin tức mới nhất của công ty về Chào mừng trường đại học hóa chất Bắc Kinh đến thăm  3

 

 

Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Ms. sugar wang
Tel : +86-13773280065
Fax : 86-512-5853-5780
Ký tự còn lại(20/3000)